REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 

Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej http://www.umarzamydlugi.pl („Serwis”) oraz aplikacji mobilnej Umarzamy Długi (,,Aplikacja”), dlatego prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i jego funkcjonalności. W przypadku, gdy nie akceptują Państwo treści Regulaminu, prosimy o zaprzestanie z dalszego korzystania z Serwisu.

Podmiot odpowiedzialny i własność intelektualna
Właścicielem Serwisu jest spółka Batalia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, al. Grunwaldzka 82 lok. 357, 80-244 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000576705, NIP 5833185635, REGON 362536119, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, e-mail: biuro@umarzamydlugi.pl, tel. +48 500 058 886 (dalej: „Spółka”, „my”, „nas”, „nami”).

Wszelkie treści zawarte na stronach internetowych Serwisu, w tym znaki i nazwy handlowe, zdjęcia i opisy produktów oraz inne materiały podlegają ochronie prawnej i jakiekolwiek ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Spółki.

Korzystanie z Serwisu oraz z Aplikacji
Korzystanie z Serwisu i Aplikacji oraz ich funkcjonalności, w tym formularza kontaktowego, wymaga dostępu do Internetu oraz posiadania aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta e-mail (poczty elektronicznej), a także bieżąco aktualizowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari.

Zabronione jest korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji w sposób, który zakłóca korzystanie z niego przez Spółkę oraz jego użytkowników, a także dostarczanie za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, działanie w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

Newsletter
Spółka może umożliwić zamawianie za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji bezpłatnych informacji branżowych oraz odnoszących się do aktualnej oferty Spółki, które przyjmą formę Newslettera. Newsletter będzie wysyłany tylko i wyłącznie na Państwa życzenie – w każdej chwili będą mogli Państwo wycofać zgodę na jego otrzymywanie (lub zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych).

Ochrona danych
Spółka stosuje w Serwisie oraz w Aplikacji środki techniczne mające chronić przekaz elektroniczny oraz treści cyfrowe przesyłane za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji i w związku z ich działalnością, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Nie mniej jednak zwracamy uwagę, że korzystanie z Internetu i świadczonych drogą elektroniczną usług zawsze wiąże się z ryzykiem nieuprawnionego dostępu do transmitowanych danych, dlatego rekomendujemy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń także przez Państwa, np. programów antywirusowych.

Cookies
Spółka oraz Aplikacja może korzystać z plików cookies (małe pliki tekstowe pobierane na komputer użytkownika, które mogą być używane do przechowywania informacji o użytkowniku i jego preferencjach) oraz innych podobnych technologii, w celu pełnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji, a także do wyświetlania spersonalizowanych reklam oraz do monitoringu ruchu na Stronie i statystyk odwiedzin. W Serwisie mogą się także znajdować tzw. wtyczki społecznościowe, oraz marketingowe, które również mogą wykorzystywać pliki cookies.

W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają, określając warunki przechowywania cookies, przez samodzielną zmianę ustawień przeglądarki internetowej, a także samodzielnie je usunąć, przy czym może to wpłynąć na dostępność funkcji Serwisu.

Reklamacje
Przysługuje Państwu prawo składania reklamacji w zakresie działania Serwisu oraz Aplikacji. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w sposób wybrany przez Państwa – pisemnie, ustnie lub w formie elektronicznej. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby składającej reklamację tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, a także krótkie określenie przedmiotu reklamacji. Spółka może wezwać Państwa do przedstawienia dodatkowych informacji, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

Spółka udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację Spółką przekaże Państwu w formie określonej przez Państwa, w przypadku braku wskazania formy udzielenia odpowiedzi, Spółka odpowie w formie pisemnej przesyłką pocztową wysłaną na adres wskazany przez Państwa w treści reklamacji.

Postanowienia końcowe
Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu oraz Aplikacji, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022 roku.