Czym jest windykacja przedsądowa?

Windykacja przedsądowa jest procedurą uruchamianą, zanim sprawa niespłaconego zadłużenia trafi do sądu. Ma ona na celu skłonienie dłużnika do dobrowolnego uregulowania swoich zobowiązań, a także przypomnienie o grożących mu karach za uchylenie się od obowiązku zapłaty. Sprawdź, jak przebiega windykacja przedsądowa i co zrobić, gdy otrzymasz pismo od komornika.

Jak przebiega windykacja przedsądowa?

Na pierwszym etapie windykacji przedsądowej ustala się z dłużnikiem planowany termin płatności. W przypadku jego niedotrzymania, wierzyciel wysyła pierwsze przypomnienie o terminie płatności, czyli pierwsze wezwanie do zapłaty. Jeśli dłużnik nie dotrzymał drugiego terminu płatności, określonego w pierwszym wezwaniu do zapłaty, otrzyma kolejne wezwanie do zapłaty, w którym opisane zostaną sankcje w przypadku braku reakcji i wskazany zostanie nowy termin zapłaty. Zdarza się, że wierzyciel, w celu szybkiego odzyskania długu odstępuje od naliczania odsetek za zwłokę.

Jeśli zobowiązanie nadal pozostanie nieuregulowane, do dłużnika wysłane zostaje przedsądowe wezwane do zapłaty, zawierające ewentualne koszty postępowania i ostateczny termin zapłaty, a także zapewnienie o możliwości odstąpienia od drogi sądowej, jeśli dłużnik ureguluje dług lub przedstawi pełne zabezpieczenie wierzytelności. Jeśli dłużnik nie ureguluje zobowiązania, wierzyciel może wkroczyć na drogę sądową oraz wnieść powództwo. Po otrzymaniu z sądu tytułu wykonawczego, wierzyciel wystosowuje do dłużnika przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty. Jeśli mimo to dłużnik nie zareaguje, wierzyciel sporządza wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i kieruje go do komornika.

Co zrobić, aby uniknąć windykacji przedsądowej?

Windykacja przedsądowa jest procedurą kosztowną i skomplikowaną, a także ciągnącą się przez wiele miesięcy, dlatego lepiej jej uniknąć. Jeśli zatem masz dług, z którego spłatą nie możesz sobie poradzić, zgłoś się po pomoc do naszego wysoko wykwalifikowanego zespołu prawników, posiadającego bogate doświadczenie w walce z bankami, parabankami, instytucjami finansowymi oraz firmami windykacyjnymi. Oferujemy szeroki zakres usług, od bezpłatnej mailowej weryfikacji sprawy aż do umorzenia długu klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Zajmujemy się także sprawami dotyczącymi restrukturyzacji i upadłości. Dlatego jeśli otrzymałeś pismo z sądu, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami jak najszybciej. Pamiętaj, że na podjęcie odpowiednich zadań mamy jedynie czternaście dni. Podobnie w przypadku otrzymania pisma od komornika. Im wcześniej podejmiemy działania, tym większe prawdopodobieństwo zatrzymania egzekucji i przygotowania sprawy, a tym samym zwiększenia szansy na wygraną.